2. Dele egne meninger: Hva mener du om saken?

Hvordan skal vi skaffe nok fornybar energi til å lade alle elbilene?

Vindkraft? Vannkraft? Soleenergi?

Vindkraftselskapene mener at vindkraft på land er den beste og billigste løsningen for å skaffe nok strøm. Fornybarnorge.no er en forening for bedrifter som arbeider med å bygge fornybar kraftforsyning.

I denne grafen på fornybarometeret.no, viser foreningen hvorfor de mener at vindturbiner på land er den beste og billigste løsningen for å få mer fossilfri strøm:

Under grafen skriver foreningen dette:

Fra fornybarometeret.no, 11.01.23:

Betydelige utslippskutt og industrivekst kan gjøre at det store norske kraftoverskuddet blir spist opp i løpet av få år. At mer penger blir liggende igjen lokalt kan bidra til at flere vindkraftverk på land blir realisert.

Vi har behov for mer kraft i dette tiåret. Vindkraft på land er den klart mest lønnsomme muligheten for økt kraftproduksjon i Norge i overskuelig fremtid. Dét trenger ikke å koste staten en krone, men vi trenger konsesjoner slik at vi kan utnytte den fantastiske norske vindressursen.»
Eivind Heløe, direktør for fornybar og miljø i Energi Norge

Men alle er ikke enige i at vindkraft på land er et godt tiltak

Dette innlegget fra Bergens Tidende viser at noen er sterkt mot vindturbiner:

Du kan lese hele innlegget om du klikker på bildet. Det ble publisert på BT.no den 10. januar 2023.

Er det bedre med solceller?

Det er nesten ingen som er motstandere av solceller. de er på takene, og viser ikke i naturen. Men kan vi få nok strøm fra solceller, i Norge?

Eller er solceller en vits i det høye nord, med vintermørke, dårlig vær og sol bare to dager i hele sommerferien?

Flyplassen i Longyearbyen på Svalbard klarer å dekke opptil 75 % av kraftforbruket sitt med solceller. Der erstatter solcellene kullkraft. Forsøket viser at solceller fungerer selv langt mot nord. Også Telenor, og hotellet på Isfjord Radio setter nå opp solcellenalegg for å produsere strøm på Svalbard.

Spørsmålet vi stiller, er om det er mulig å erstatte vindturbiner med solceller i Norge, og om det er en gevinst for miljøet.

Om solcellene gir nok strøm, kan de for eksempel lade elbiler – som erstatter fossilbiler. Og solceller på tak og vegger kan komme i stedet for vindparker eller kabler med strøm fra utenlandske kull- eller atomkraftverk. Kanskje kan vi eksportere ren energi til EU, og redusere produksjonen av fossil energi?

Vi skal nå undersøke om det er realistisk å erstatte vindturbiner med solceller på våre kanter. Dere må diskutere i klassen hvordan dere skal legge opp arbeidet. Små grupper kan undersøke hver sine spørsmål, eller alle kan prøve å finne svaret på et spørsmål dere er enige om å finne ut av. Problemstillingen med vindturbiner og solceller kan vi dele opp i mange underspørsmål. Nå skal vi se på noen slike, og komme med forslag til utforskende aktiviteter. For å konkretisere spørsmålet om solceller er effektiv energi, foreslår vi å prosjektere, altså planlegge, et solcelleanlegg for skoletaket. Da får vi begrep om størrelsen et slikt anlegg kan ha, og hvor mye energi det kan gi.

For å studere tekstene, kan dere bruke plakatene og filmene om kritisk tenkning.

Her er flere artikler dere kan bruke i diskusjonen i klassen. Bruk «Argument»-plakatene, og studer en eller flere av tekstene før dere diskuterer i grupper eller plenum:

 

Publisert 31.08.2021 – sist endret 14.01.2023