1. Diskusjon før egne undersøkelser

Det er mye kjekt som skjer, og det er lett å legge seg for sent om kvelden, og være trøtt om morgenen. Her skal vi arbeide med søvn og søvnvaner. Du får lære hva søvn er, og være med på aktiviteter om søvnvaner, forskning om søvn, og faktorer som påvirker søvnen vår.

På denne siden foreslår vi aktiviteter, undersøkelser, fagstoff og diskusjoner dere kan ha i klassen. Sammen med læreren finner dere ut hva som passer å gjøre i din klasse.

SYV???

Kjell og Bjørg prater om når de står opp om morgenen:

BJØRG
– Jeg må stå opp syv for å nå skolebussen.

KJELL
– SYV?? Når er det bussen går, da?

BJØRG
– Åtte, men jeg må ha en time for å dusje og spise frokost og sånn.

KJELL
– Jeg står opp en halv time før bussen går.

BJØRG
– Hvortid står du opp i helgene, da?

KJELL
– Jeg må stå opp elleve, vi får ikke lov til å ligge lenger.

BJØRG
– Jeg ligger til i alle fall tolv om lørdagen. Søndagen må jeg stå opp 10, for da skal vi til bestemor eller på tur.

Snakk sammen to eller tre. Kjenner du igjen noe fra samtalen? Hvordan er søvnmønsteret deres gjennom en uke? Hvordan blir en slik samtale mellom deg og en annen elev i klassen?

Dere kan også se denne filmen fra NRK skole: 72 timer uten søvn:

 

Denne artikkelen forklarer hva forskere i Bergen har funnet ut om søvnvaner: Ungdom trenger mer søvn, men sover mindre.

  • Les artikkelen sammen, i grupper på to–tre.
  • Notér påstander og fakta fra forskeren i et tokolonneskjema. Du trenger ikke ha med alt, når vi samler funnene fra hele klassen kommer det meste med.
  • I smågruppene skal dere nå formulere ett argument om søvn. Husk at et argument må ha en påstand, og en begrunnelse.
  • Før dere legger frem argumentet deres, tenker dere på hva andre vil innvende. Da er dere oppmerksomme på styrke og svakhet ved argumentet dere har laget.

Publisert 31.08.2021 – sist endret 24.09.2021