1. Diskusjon før egne undersøkelser

Bruk dialogen i innledningen som en start. Snakk sammen to eller tre; hvordan er søvnmønsteret deres gjennom en uke? Dere kan også se denne filmen fra NRK skole: 72 timer uten søvn:

 

Denne artikkelen forklarer hva forskere i Bergen har funnet ut om søvnvaner: Ungdom trenger mer søvn, men sover mindre.

  • Les artikkelen sammen, i grupper på to–tre.
  • Notér påstander og fakta fra forskeren i et tokolonneskjema. Du trenger ikke ha med alt, når vi samler funnene fra hele klassen kommer det meste med.
  • I smågruppene skal dere nå formulere ett argument om søvn. Husk at et argument må ha en påstand, og en begrunnelse.
  • Før dere legger frem argumentet deres, tenker dere på hva andre vil innvende. Da er dere oppmerksomme på styrke og svakhet ved argumentet dere har laget.

Publisert 31.08.2021 – sist endret 15.09.2021