4. Utforske argument i saken og begrunne egne meninger

4a. Undersøk andre sin forskning om søvn

Dere har allerede diskutert undersøkelsen fra bladet Søvn. Nå kan vi se på den store undersøkelsen til Hysing m.fl. De spurte 10.000 ungdommer i Bergen om søvnvaner, og blant annet om karakterer. Disse figurene er med i artikkelen:

  • Hvor stor er forskjellene i karakterer, etter leggetid og søvnrytme? Dere kan bruke metodene fra tidligere, med å diskutere i små grupper, komme frem til fakta, påstander og argument, og så dele i klassen.
  • I kurven for søvnunderskudd (sleep deficit) går linjene oppover. Kan dere forklare det?
  • Kan dere finne argument for at leggetid og søvnlengde påvirker karakterene ungdommene får?
  • Kan det tenkes at det er andre forklaringer på forskjellene i karakterer?
  • Hva vil dere si om forskjellene i karakterer som gutter og jenter får?
  • Har dere spørsmål eller innvendinger mot metodene forskerne har brukt?

4b. Debatt om søvn

Mediene skriver stadig om ungdom og søvn. Det blir også publisert forskning om søvnvaner, og konsekvenser av for lite søvn.

Her har vi tatt med noen artikler og forskningsresultater. Vi foreslår at klassen bruker veiledningen om kritisk tenking og argumentasjon, for å lese noen av artiklene nøye, og diskutere dem. Det går fint å velge én artikkel, eller sette flere opp mot hverandre.

Fra NRK sin serie Får ikke sove:

Fra forskning.no:

Fra Aftenposten:

Forskningsartikkel:

Felles for alle disse artiklene, er at de viser til en undersøkelse fra Bergen i 2015, utført av Mari Hysing med flere. Du kan se hele forskningsartikkelen her. Artikkelen er på engelsk, men figurene er lette å lese:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jsr.12373

De mest sentrale figurene er gjengitt øverst på siden.

Publisert 31.08.2021 – sist endret 17.09.2021