3. Egne undersøkelser

Vi har mange måter å undersøke søvn og søvnvaner på. Her er noen forslag til utforskninger dere kan gjøre. Kanskje vil dere undersøke hver deres delproblemstillinger, og så ha en konferanse eller annen type deling mot slutten av programmet.

3a. Søvndagbok

Her undersøker du dine egne søvnvaner gjennom en uke. Det kan være en idé å ta undersøkelsen to forskjellige uker – for eksempel én helt vanlig skoleuke, og én uke med ferie eller fridager. Du kan bruke Søvndagboka til Nasjonalt senter for søvnmedisin.

Vi har laget en egen utgave, der vi har tatt vekk spørsmål om alkohol og sovemidler.

Etter at flere har ført søvndagbok kan dere sette resultatene sammen ved å lage statistikk. Dere må da først diskutere en metode og utvalgskriterier for statistikken. Vil dere ha en graf, eller et histogram, som viser leggetid, ett for søvnmengde i hverdager og helger, og ett for søvnkvalitet? Eller skal grafene vise dataene på andre måter, for eksempel resultater som prosent? De som gir fra seg opplysningene må få gjøre det anonymt, så dere må tenke på hvordan dere får inn og behandler dataene. Når dere arbeider med metode, datautvalg og grafisk fremstilling, er det lurt at smågruppene deler ideer og forslag med hverandre. Når dere er enige om hvilke resultater dere skal vise, og hvordan grafene skal være, kan dere dele på arbeidet med å lage fine oppsett og presentere dem i klasserommet eller på nettet. Overskrifter for diagrammene kan være for eksempel «leggetid og innsovningstidspunkt», «avvik hverdag/helg», eller «konsentrasjon på skolen».

3b. Søvnundersøkelse i større grupper

I denne utgaven av bladet Søvn er det gjengitt en undersøkelse blant 70 skoleungdommer i alderen 12–16 år. Her er et resultat fra undersøkelsen, satt opp i et diagram:


Du ser at undersøkelsen tar opp forhold som bruk av elektroniske medier om kvelden, vurdering av eget søvnbehov, og vurdering av egen søvnkvalitet. Noen av disse temaene kan det være aktuelt å undersøke nærmere. Det kan også være interessant å se om svarene forskerne fikk i 2018 stemmer med vår ungdomsgruppe nå. Vi har derfor laget spørreundersøkelsen nesten helt lik, i googleforms. Dere finner den her, og kan lage en kopi. Undersøkelsen kan så sendes ut til klassen, eller andre grupper.

https://docs.google.com/forms/d/13XxP3hZ-eA0kbg9UlzMHjk7Qw1JHQXTLt6iMmcyTcP0/edit

Om dere gjennomfører en slik egen undersøkelse, kan dere sammenligne resultatene for de spørsmålene dere synes er mest interessante. Det kan også være at vi nå nærmer oss et delsvar på problemstillingen; hvorfor sover vi mindre enn vi vet vi trenger? Da kan dere se på svar på spørsmål som «føler du at du får nok søvn», «hvor mye søvn mener du ungdom trenger?» og «føler du deg søvnig om dagen?» Når dere ser på disse svarene, må dere sammenligne med det dere nå vet om søvn og søvnbehov, og kanskje undersøke litt mer. Sett så opp argument om ungdom og søvn:

  • Får unge nok søvn?
  • Om ikke, gjør det noe?
  • Om vi skal gjøre noe annerledes, hva skal det være?
  • Om noen får for lite eller feil søvnmønster, hva kan det skyldes?

3c. Skjermbruk og søvn

Flere steder er det nevnt at bruk av skjerm om kvelden kan gjøre det vanskeligere å sovne, og å sove nok. Det kan tenkes flere faktorer med skjermbruken som påvirker søvnen:

  • Blått lys fra skjermen. Blått lys hindrer utskillelse av melatonin, søvnhormonet. Hjernen tror at det fremdeles er dag.
  • Vi kan ha innstilt oss på å ha en time med spilling eller lesing på skjermen før vi legger oss til å sove.
  • Tanker og følelser. Kanskje det vi ser på eller deltar i via skjermen gjør oss oppbrakte, spente eller fortvilte, slik at det blir vanskelig å sove.

Blått lys blir trolig dempet med nattmodus på maskinen, men dette må du undersøke. Det kan hende at «nattmodus» bare betyr at lyder og varsler er skrudd av. Oransje lys, eller oransje briller som stenger ute det blå lyset, har god effekt på søvnen. Da bruker du slike briller et par timer før leggetid.

Det går an å undersøke både lyset fra skjermen og fra andre lyskilder hjemme. Da bruker du en lysmåler, for eksempel slik det er forklart her: Om måling av lys fra skjerm, og måling av effekten av solbriller:

Artikkel om bruk av oransje briller om kvelden: «Denne familien sverger til oransje briller».

Det er ikke nødvendig å gjøre målinger på solbriller og skjerming for å prøve ut om oransje briller om kvelden gir bedre søvn. Dere kan for eksempel prøve ut med noen elever som bruker slike briller en uke, og en like stor gruppe som bare gjør som vanlig den samme uken. Men kanskje det er lettere å forstå sammenhengen mellom lys og søvn hvis du både måler fargesammensetning på lyset og lærer noe om lys og melatonin før dere prøver.

Publisert 31.08.2021 – sist endret 30.04.2024