5. Konklusjoner; hva har vi funnet ut, og hva vil vi gjøre?

Dere har nå undersøkt og testet for å finne svar på forskningsspørsmålet dere stilte i starten. Nå er det viktig å få vist hva dere har funnet ut på en effektiv måte. De andre må forstå hva dere har funnet, og hvordan data og observasjoner dere har underbygger funnene.

  • Presentere hva dere har funnet ut.
  • Argumentere for metoder og konklusjoner.
  • Imøtegå motargument.
  • Være åpen og undersøkende.
  • Handlingskompetanse, hva kan vi gjøre selv for å ha bedre søvnhygiene?
  • Sammen med læreren finner dere ut hvordan dere skal presentere funn og diskutere. Det kan være en debatt i klassen, et skriftlig arbeid eller for eksempel en nettside.

Publisert 31.08.2021 – sist endret 15.09.2021